Algemene Voorwaarden:

Alle rechten van beelddragers/tekst en/of gesproken woord welke worden gebruikt in deze site, www.onlineschilderenmetbenaa.nl (of doorlink url's naar deze site), en www.benaa.nl zijn en blijven eigendom van de rechthebbende Bernardus Aa thans wonende te Epe en zijn bedoeld als cursus materiaal. Niets mag worden vermenigvuldigd of gekopieerd of gedownload af anderzijds worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Het is de cursist en of gebruiker of bezoeker van hierboven genoemde site's verboden de beelddragers en of het gesproken woord te vermenigvuldigen, kopiëren, te downloden of te gebruiken voor andere doeleinden als bedoeld, op straffe van een dwangsom van €5.000,= per dag.


De gevraagde gegevens, naam adres en e-mail adres, van cursisten en/of potentiële kandidaten worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van deze site en worden niet aangewend voor andere commerciële doeleinden. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing als mede het copyright recht. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Zwolle d.d. 26 maart 2012